درباره وب سایت-تماس باما

صفحه نخست/تماس با ما

آشنایی بسته و همـکاری در سیستم های کنتـــــــرل:
(برق و الکترونیک، پنیوماتیک، هیدرولیک ، PLC ، مکانیـک).


مشاوره و هماهنگی در مواردی مثل:
تعمیر،طراحی، نصب سیستم های کنترل
مکانیزه و برنامه ریزی -کامپیوتر
کمک ناوبری - سکان -خلبان اتوماتیک -رادار
پنوماتیک و هیدرولیک - شبکه برق
موتور کشتی-دیزل ژنراتور -دستگاه های مکانیکی
تهویه-سرمایی و گرمایی
سیستم های صوتی و تصویری
طراحی وب سایت
نگهداری دستگاه ها- ایمنی

راه های ارتباط با مدیریت وب سایت، سید مرتضی مجیدی ایوری_electronicscontrol.ir راه های ارتباط با مدیریت وب سایت، سید مرتضی مجیدی ایوری_electronicscontrol.ir راه های ارتباط با مدیریت وب سایت، سید مرتضی مجیدی ایوری_electronicscontrol.ir راه های ارتباط با مدیریت وب سایت، سید مرتضی مجیدی ایوری_electronicscontrol.ir ارسال پیام
ادامه  الکترونیک  صفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل