با سوختن این فیوز حرارتی از بروز خسارت یا آتش سوزی احتمالی جلوگیری می شود

صفحه نخست »  الکترونیک »  فیوز-حرارتی

thermal-tuses-فیوز-حرارتی-قطع کن-حرارتی-مدارشکنthermal-tuses-فیوز-حرارتی-قطع کن-حرارتی-مدارشکنthermal-tuses-فیوز-حرارتی-قطع کن-حرارتی-مدارشکنthermal-tuses-فیوز-حرارتی-قطع کن-حرارتی-مدارشکنthermal-tuses-فیوز-حرارتی-قطع کن-حرارتی-مدارشکنthermal-tuses-فیوز-حرارتی-قطع کن-حرارتی-مدارشکن برای ایمنی در وسایل پخت و پز و هر دستگاهی که نیازباشد حرارت از یک درجه ای بالاتر نرود، از فیوز های حرارتی استفاده می گردد، این فیوزها البته به ندرت خواهند سوخت چرا که برای زمانی هستند که سیستم ایمنی اصلی دستگاه درست کار نکند یا از کار بیفتد که با سوختن این فیوز حرارتی از بروز خسارت یا آتش سوزی احتمالی جلوگیری می شود.
فیوزهای حرارتی بر حسب درجه حرارت و آمپر موجود هستند لذا در صورت مواجه شدن با فیوز حرارتی دستگاه ها، در هنگام تعویض حتما مشخصات روی قطعه نو مد نظر قرار گیرند و دیگه اینکه استاندارد باشد.
این نوع فیوز در دو نوع یک بار مصرف و ریست دستی وجود دارد
سی پی یو-نحوه ریبالینگ آی سی های بی جی آی

لحیم کاری بی جی آی

آشنایی با لحیم کاری یا تعویض قطعاتی مثل چیپ و سی ی پی یو که پایه هایشان در دسترس نیست (BGA) و با تکنیک خاص قابل انجام است
قطعات-الکترونیکی-آشنایی-نحوه-تست-کاربرد-انواع-قطعات اکترونیکی

لحیم کاری اس ام دی

آشنایی با روش لحیم کاری قطعات اس ام دی که بعضی از آنها به سادگی قابل انجام است (SMD) و بعضی به ظرافت و دقت زیاد نیاز دارد
لحیم کاری صحیح

لحیم کاری ساده

آشنایی با روش لحیم کاری قطعاتی که پایه های آنها به راحتی در دسترس است (DIP) و تعویض و لحیم کاری آنها به راحتی انجام می شود
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل