کاربرد لیدها و گیره ها برای راحتی انجام کارهای فنی

خانه »  الکترونیک »  لیدهای دستگاه،گیره سوسماری

گیره ها و لیدها
لیدهای مالتیمتر
گیره های سوسماری و لیدها و ابزارهای مشابه کمک زیادی در آسانی کار در پروژه های کوچک و بزرگ الکترونیک می کنند، ازاین ابزارها برای اتّصال دو نقطه به هم دیگر به طور موقّت برای آزمایشات و یا تست برد و مدار استفاده می شود همچنین در اکثر موارد اشکال یابی دستگاه ها یا بردهای الکترونیک بدون استفاده ازاین ابزار ها، کار به سختی انجام می شود، به عنوان مثال می خواهیم چندین نقطه از یک برد الکترونیکی را نسبت به منفی با مالتی متر اندازه گیری نماییم،برای راحتی کار لید سیاه مالتی متر را توسط گیره به منفی ثابت می کنیم و فقط لید قرمز(+) را در دست می گیریم و اندازه گیری ها را انجام میدیم و دقت کار و ایمنی در اینصورت بالاتر از کار با دودست خواهد بود چون فقط به یک نقطه تمرکز می کنیم ولی اگرهمزمان هردو لید را نگهداشته باشیم به دو نقطه باید دقت داشته باشیم و مخصوصا در بردهای بزرگتر یا حساس مشکل است. می توان تعدادی سیم رابط و گیره مخصوص کارهایی که انجام میدیم را از قبل به طور دلخواه آماده سازی و در دسترس قرار داد.
نمونه هایی ازگیره سوسماری و لیدهای دستگاه های اندازه گیری:
لید مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمتر

سی پی یو-نحوه ریبالینگ آی سی های بی جی آی
لحیم کاری بی جی آی
آشنایی با لحیم کاری یا تعویض قطعاتی مثل چیپ و سی ی پی یو که پایه هایشان در دسترس نیست (BGA) و با تکنیک خاص قابل انجام است
قطعات-الکترونیکی-آشنایی-نحوه-تست-کاربرد-انواع-قطعات اکترونیکی
لحیم کاری اس ام دی
آشنایی با روش لحیم کاری قطعات اس ام دی که بعضی از آنها به سادگی قابل انجام است (SMD) و بعضی به ظرافت و دقت زیاد نیاز دارد
لحیم کاری صحیح
لحیم کاری ساده
آشنایی با روش لحیم کاری قطعاتی که پایه های آنها به راحتی در دسترس است (DIP) و تعویض و لحیم کاری آنها به راحتی انجام می شود
الکترونیکصفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل