کاربد لیدها و گیره ها

خانه »  الکترونیک »  لیدهای دستگاه،گیره سوسماری

گیره ها و لیدها
لیدهای مالتیمتر
گیره های سوسماری و لیدها و ابزارهای مشابه کمک زیادی در آسانی کار در پروژه های کوچک و بزرگ الکترونیک می کنند، ازاین ابزارها برای اتّصال دو نقطه به هم دیگر به طور موقّت برای آزمایشات و یا تست برد و مدار استفاده می شود همچنین در اکثر موارد اشکال یابی دستگاه ها یا بردهای الکترونیک بدون استفاده ازاین ابزار ها، کار به سختی انجام می شود، به عنوان مثال می خواهیم چندین نقطه از یک برد الکترونیکی را نسبت به منفی با مالتی متر اندازه گیری نماییم،برای راحتی کار لید سیاه مالتی متر را توسط گیره به منفی ثابت می کنیم و فقط لید قرمز(+) را در دست می گیریم و اندازه گیری ها را انجام میدیم و دقت کار و ایمنی در اینصورت بالاتر از کار با دودست خواهد بود چون فقط به یک نقطه تمرکز می کنیم ولی اگرهمزمان هردو لید را نگهداشته باشیم به دو نقطه باید دقت داشته باشیم و مخصوصا در بردهای بزرگتر یا حساس مشکل است. می توان تعدادی سیم رابط و گیره مخصوص کارهایی که انجام میدیم را از قبل به طور دلخواه آماده سازی و در دسترس قرار داد.
نمونه هایی ازگیره سوسماری و لیدهای دستگاه های اندازه گیری:
لید مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمترلیدهای مالتیمتر

لحیم کاری بی جی آی-bgi-soldering لحیم کاری بی جی آی آشنایی با لحیم کاری یا تعویض قطعاتی مثل چیپ و سی ی پی یو که پایه هایشان در دسترس نیست (BGA) و با تکنیک خاص قابل انجام است
لحیم کاری قطعات اس ام دی-smd-soldering لحیم کاری اس ام دی آشنایی با روش لحیم کاری قطعات اس ام دی که بعضی از آنها به سادگی قابل انجام است (SMD) و بعضی به ظرافت و دقت زیاد نیاز دارد
لحیم کاری قطعات الکترونیک-soldering-electronics-parts لحیم کاری ساده

آشنایی با روش لحیم کاری قطعاتی که پایه های آنها به راحتی در دسترس است (DIP) و تعویض و لحیم کاری آنها به راحتی انجام می شود

الکترونیک صفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل