سرسیم دوشاخه ای,انواع سرسیم,حلقوی, فیشی,پیچی,سرسیم سوزنی,فیش کولری

صفحه نخست »  الکترونیک »  سرسیم-فیش

درباره سرسیم ها فیوزها-جافیوزیcrimp-terminals-سرسیم-فیش ها
سرسیم ها و سر کابل ها از اجزاء مهم در برق و الکترونیک هستند که کاربردهای متنوعی دارند، برای اتصال دو سیم بهم دیگر یا بستن سیم در ترمینال و همچنین ارتباط قطعات مثل کلید ها و دستگاها،... انتخاب سر سیم یا سر کابل یا فیش مناسب ضمن استاندارد انجام شدن کار راحتی انجام کار را نیز به همراه دارد.
اکثر سرسیم ها قسمتی مخصوص برای وارد شدن سیم لخت شده دارند که بعد از تنظیم درست و جایگیری سیم، قابلیت جمع شدن و پرچ شدن دارند که ابزارهای مخصوص پرچ سرسیم نیز متنوع هستند و باعث استاندارد پرچ شدن سرسیم می شوند.
یک نوع سرسمی که نیاز به پرچ کردن ندارد همانند یک لوله تو خالی است که سیم برهنه داخل آن قرار می گیرد و زمانیکه داخل ترمینال قرار گرفت با بستن و سفت کردن پیچ ترمینال ،همزمان پرچ سرسیم نیز انجام می شود و این نوع سرسیم استفاده زیادی دارد و کار با آن راحت است ضمن اینکه در سایزهای گوناگونی نیز وجود دارد.
سر سیم پرچ کنسرسیم سوزنی سرسیم لوله ایcrimp-terminals-سرسیم-فیش هافیوزها-جافیوزیcrimp-terminals-سرسیم-فیش هاسرسیم کشویی یا سیرسیم کولری-crimp-terminals-سرسیم-فیش هاسرسیم کشویی با روکش عایق-crimp-terminals-سرسیم-فیش هامفصل لوله ای برای اتصال دو سیم یا کابل-crimp-terminals-سرسیم-فیش ها سرسیم روکش دار لوله ای-crimp-terminals-سرسیم-فیش هاcrimp-terminals-سرسیم-فیش هاسرسیم لحقه ای-crimp-terminals-سرسیم-فیش هاسرسیم دوشاخه ای-crimp-terminals-سرسیم-فیش هاسرسیم چنگکی-crimp-terminals-سرسیم-فیش هاسرسیم کشویی روکش دار ال شکل-crimp-terminals-سرسیم-فیش هاسرسیم با قابلیت اتصال پیچ و مهرهcrimp-terminals-سرسیم-فیش ها
اسامی تعدادی از سرسیم ها:
دوشاخه ای ، سوزنی ، حلقوی ، فیشی ، پیچی، .... که شکل های آنها را مشاهده می کنید.
در صورت نیاز استفاده از سرسیم، همیشه مناسب ترین گزینه و جنس مرغوب را انتخاب نمایید لذا در صورتی که سرسیم در دسترس نبود مخصوصا در مدارات DC هنگام بستن سیم در ترمینال بهتر است قسمت برهنه سیم را که زیر پیچ ترمینال قرار می گیرد قلع اندود نمایدد تا ریش ریش نشود و در دفعات آینده موقع باز و بست سیم، رشته های سیم کنده نشوند. لازم به یادآوری است در مدارات DC کمترین شلی سیم داخل ترمینال باعث گاها قطعی کامل ارتباط می گردد لذا جاهایی که از ترمینال های دارای پیچ استفاده می شود لازم است هرزگاهی یک آچار کشی انجام شود.
سی پی یو-نحوه ریبالینگ آی سی های بی جی آی
لحیم کاری بی جی آی
آشنایی با لحیم کاری یا تعویض قطعاتی مثل چیپ و سی ی پی یو که پایه هایشان در دسترس نیست (BGA) و با تکنیک خاص قابل انجام است
قطعات-الکترونیکی-آشنایی-نحوه-تست-کاربرد-انواع-قطعات اکترونیکی
لحیم کاری اس ام دی
آشنایی با روش لحیم کاری قطعات اس ام دی که بعضی از آنها به سادگی قابل انجام است (SMD) و بعضی به ظرافت و دقت زیاد نیاز دارد
لحیم کاری صحیح
لحیم کاری ساده
آشنایی با روش لحیم کاری قطعاتی که پایه های آنها به راحتی در دسترس است (DIP) و تعویض و لحیم کاری آنها به راحتی انجام می شود
الکترونیکصفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل