واحدهای اندازه گیری در برق و الکترونیک

صفحه نخست »  
»  الکترونیک »  واحدها،یکاها،ولت،آمپر،اهم

اجسام رسانا یا هادی:
این اجسام برق را به خوبی از خود عبور میدهند، مثل مس وآلومینیوم واکثر فلزّات دیگر.
اجسام نارسانا یا عایق:
برق را ازخود عبور نمیدهند، مثل لاستیک، چوب خشک ، پلاستیک، چینی.
اجسام نیمه رسانا یا نیمه هادی:
این اجسام که زیاد هم نیستند، بستگی به شرایطی که بوجود می آورند، هم میتوانند برق را عبور دهند وهم میتوانند عبورندهند و هم میتوان عبوربرق را به دلخواه تنظیم کرد که چه مقدار برق عبورکند یا عبور نکند، مثل سلیکان و ژرمانیوم. گروهی از یکاهای اندازه گیری در برق و الکترونیک:
ولت V :
باطری 12 ولت اسیدی خودرو در صفحه یکاهای اندازه گیری الکترونیک
فشارالکتریکی بین دو قطب مثبت و منفی را ولتاژ می گویند مثل فشاری که مابین دو سر یک باطری شارژ شده ماشین وجود دارد وآماده است تا فشارش را به یک مصرف کننده مثلا استارت یا چراغهای ماشین وارد نماید وآنها را به کاراندازد.
واحد اندازه گیری ولتاژ، ولت " V " است.
ولتاژ متناوب-AC :
ولتاژی که درثانیه چندین بار مثبت و منفی آن جابه جا میشود مثل برق شهرکه دریک ثانیه 50 بار مثبت و منفی اش عوض می شود.
شکل یک سیکل کامل مثبت و منفی-electronics-units
ولتاژ مستقیم-DC :
ولتاژی که همیشه مثبت و منفی اش ثابت است گفته میشود مثل برق باطری قلمی و باطری ماشین. نماد ولتاژ مستقیم، مثل ولتاژ باطری
ولتاژ پیک-VP :
به حداکثرولتاژ متناوب در یک نیم سیکل، ولتاژ پیک گفته می شود. شکل نیم سیکل مثبت-electronics-unitsشکل نیم سیکل منفی
ولتاژ پیک تو پیک-VPP :
به حداکثر ولتاژ متناوب بین دو سیکل منفی و مثبت، ولتاژ پیک تو پیک گفته می شود وبا اسیلسکوپ قابل اندازه گیری است، مثلا ولتاژ پیک تو پیک برق 220 ولت ( برق شهر) حدود 622 ولت است.
ولتاژ پیک تو پیک یک فرکانس یا یک سیکل کامل-electronics-units
نوسان:
به تکرار یک عمل نوسان گفته می شود.

طول موج:
فاصله ابتدا تا انتهای موج را طول موج می گویند.
شکل طول موح، فاصله ابتدا تا انتهای یک موج-electronics-units
فرکانس:
تعداد سیکل ها ی کامل دریک ثانیه را فرکانس می گویند و واحد آن هرتز است، همچنین 1000 هرتز در یک ثانیه برابر 1 کیلوهرتزاست ، واحدهای دیگری هم هستند 1مگاهرتز=100000 هرتز و1 گیگاهرتز=1000000000 هرتز.
جریان A :
به حرکت الکترونها از قطب منفی به قطب مثبت را جریان گفته می شود.

واحد اندازه گیری آن آمپر است.حرکت الکترون ها از قطب منفی به مثبت-electronics-units
قدرت یا توان W :
مقدار انرژی که یک مقاومت بصورت حرارت دریک ثانیه از دست میدهد قبل ازآنکه بسوزد، قدرت مقاومت گویند و واحد آن وات است.
یک میلی وات = یک هزارم وات
یک کیلو وات = هزار وات
یک مگا وات = یک میلیون وات

اهم:
یک اهم به مقاومت میان دو نقطه از یک جسم (ماده) گفته می‌شود، وقتی که اختلاف پتانسیل ثابت یک ولت بین این دو نقطه برقرار باشد و این اختلاف پتانسیل، شدت جریانی برابر با یک آمپر ایجاد کند. در عین حال این جسم نباید خود یک مولد الکتریکی باشد.

نماد یا علامت اهم" Ω " است.
الکترونیکصفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل