اینجا با گروهی از قطعات الکترونیکی با روشی ساده و روان آشنا می شویم، شکل قطعات الکترونیکی ، انواع آنها، کاربرد و نحوه تست

خازن-آی سی-وریستورسلف-ترانزیستور-ترایاک-دیاک-نحوه تست قطعاتخازن-مقاومت رنگی کربنی-دیود-تست دیود و مقاومت

خانه  »   لیست الکترونیک در ادامه


سی پی یو-نحوه ریبالینگ آی سی های بی جی آی
لحیم کاری بی جی آی

آشنایی با لحیم کاری یا تعویض قطعاتی مثل چیپ و سی ی پی یو که پایه هایشان در دسترس نیست (BGA) و با تکنیک خاص قابل انجام است

قطعات-الکترونیکی-آشنایی-نحوه-تست-کاربرد-انواع-قطعات اکترونیکی
لحیم کاری اس ام دی
آشنایی با روش لحیم کاری قطعات اس ام دی که بعضی از آنها به سادگی قابل انجام است (SMD) و بعضی به ظرافت و دقت زیاد نیاز دارد
لحیم کاری صحیح
لحیم کاری ساده
آشنایی با روش لحیم کاری قطعاتی که پایه های آنها به راحتی در دسترس است (DIP) و تعویض و لحیم کاری آنها به راحتی انجام می شود
ادامه  الکترونیک  صفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل