ابزارهای مناسب برای انجام کارهای فنی مهمترین است

صفحه نخست »  الکترونیک »  ابزار

شکل تعدادی ابزار که در انجام کارهای الکترونیکی و بر مورد استفاده قرار می گیرند
ابزارهادر انجام کارهای فنی و ازجمله در برق و الکترونیک ابزارهای زیاد و گوناگونی وجود دارند،
حداقل ابزارهای مورد نیاز برای انجام یک تعمیر الکترونکی در این صفحه مد نظر است.
آشنایی با مالتیمتر:
اهمتر نام متداول این دستگاه است ، البته نامهای دیگری نیز دارد، مثل مالتیمتر که به نظر میرسد مالتیمترمناسبتر است چون این دستگاه استفاده های گوناگونی دارد، به هرحال این دستگاه برای اندازه گیری مقادیری همچون ولتاژ ، جریان و مقاومت ، تست دیود و ترانزیستور و موارد دیگر کاربرد دارد، همچنین درمدلهای متنوعی، هم نوع عقربه ای یا آنالوگ و هم نوع دیجیتال آن وجود دارد هرکسی نسبت به نیازش از این دستگاه استفاده میکند، ممکن است یک شخصی با نوع آنالوگ آن راحتتر کارکند و یک شخص دیگری با نوع دیجیتال آن، البته کسانی که کارشان بیشتر در زمینه های برق والکترونیک است ، علاوه بر داشتن هردو نوع ، دستگاههای دیگری هم دراختیار دارند.
شکل مالتیمتر آنالوگ عقربه دار با توضیحات حالت های دکمه انتخابگرآن,electronic tools

همانطور که در بالا مشاهده می کنید روی مالتیمتر فوق، یک کلید چرخان دیده میشود ، این کلید بسیارمهم است . قبل از اتصال لیدهای مالتیمتر به نقاطی که می خواهیم اندازه گیری نماییم، باید کلید را برای منظورمان بچرخانیم ، به طور مثال اگر میخواهیم ولتاژ پریز منزل را اندازه بگیریم، باید ابتدا کلید را در محدوده اندازه گیری ولتاژقرار دهیم که باید همیشه روی رنج بالاتر قرارگیرد ، بستگی به مالتیمترمان، این انتخاب را صحیح انجام می دهیم ، در دستگاه فوق هم میتوانیم کلید را روی 250 قرار دهیم وهم میتوانیم روی رنج بالاتر مثل 1000 قرار دهیم تا از وارد شدن خسارت احتمالی پیشگیری کنیم،ازاین جهت احتمالی چون امروزه اکثر مالتیمترها مجهز به محافظ می باشند و دراین جور مواقع معمولا عمل میکنند ولی بهتراست به آن اطمینان نکنید و پیوسته تنظیمات را به دقت انجام دهید. اما در زیر برای واضحتر شدن موضوع بحث و همچنین راهنمایی بیشتر برای مالتیمتر مشابه فوق ، اعداد و رنجها را آوردیم ، شما هنگام کاربا مالتیمتر، این رنج و اعداد روی دستگاهتان را لازم است خوب بشناسید و کلید انتخابگر را درست انتخاب کنید:
محدوده اندازه گیری مقاومت ها

1Ω-10Ω-1kΩ-100kΩ    اهم

محدوده آمپر

0.25A-25 mA-2.5 mA-50 microA

محدوده ولتاژهای AC

50 -250 -1000  ولت

محدوده ولتاژهای DC

2.5 -10-50 -250 -1000 ولت 
شکل یک هویه برقی،سیم چینف سیم قلع,electronic tools
هویه، سیم چین، سیم قلع


، روغن لحیم کاری، فلکس,electronic tools
روغن لحیم، فلکس


ابزارهای-الکترونیک-electronic  tools
پایه نگهدارنده و ذره بین


پایه نگهدارنده قطعاتو برد های الکترونیک,electronic tools
پایه نگهدارنده برد الکترونیکی و قطعات

روغن لحیم:
سی پی یو-نحوه ریبالینگ آی سی های بی جی آی
لحیم کاری بی جی آی
آشنایی با لحیم کاری یا تعویض قطعاتی مثل چیپ و سی ی پی یو که پایه هایشان در دسترس نیست (BGA) و با تکنیک خاص قابل انجام است
قطعات-الکترونیکی-آشنایی-نحوه-تست-کاربرد-انواع-قطعات اکترونیکی
لحیم کاری اس ام دی
آشنایی با روش لحیم کاری قطعات اس ام دی که بعضی از آنها به سادگی قابل انجام است (SMD) و بعضی به ظرافت و دقت زیاد نیاز دارد
لحیم کاری صحیح
لحیم کاری ساده
آشنایی با روش لحیم کاری قطعاتی که پایه های آنها به راحتی در دسترس است (DIP) و تعویض و لحیم کاری آنها به راحتی انجام می شود
الکترونیکصفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل